Regulamin 2017-04-27T12:45:40+00:00

Regulaminy Ośrodku Adler Medical SPA

Regulamin ogólny Ośrodka Wypoczynkowego ADLER MEDICAL SPA 2017-07-31T23:12:21+00:00

Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu, innych gości oraz mieniu odwiedzających i Ośrodka. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do dyspozycji gości.

 1. Pokoje i domki wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz.15.00,a kończy  o godz.11.00.

Poza sezonem od października do kwietnia doba może być , w miarę możliwości, nieodpłatnie wydłużona po uzgodnieniu z recepcją.

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W celu potwierdzenia tej rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% w ciągu 3 dni roboczych. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko, termin pobytu, rodzaj rezerwowanej kwatery bądź nazwę pakietu pobytowego.
 2. Do kwoty za pobyt doliczana jest opłata klimatyczna, której wysokość ustalana jest corocznie przez Urząd Gminy Stężyca.
 3. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z rezerwacji odpowiednio potrącana jest kwota:

Powyżej 30 dni zwracamy 30% zadatku .

W terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem nie dokonujemy zwrotu.

W przypadku skrócenia pobytu zwracamy 50% wartości niewykorzystanego pobytu o ile gość poinformuje recepcję o zmianie planów na min 3 dni wcześniej.

Obiekt nie zwraca za niewykorzystany w całości pobyt pakietowy lub turnus.

 1. Przybywając do Ośrodka należy mieć ważny dokument tożsamości i przedstawić go osobie dokonującej formalności związanych z pobytem.
 2. Przekazanie pokoju lub domku następuje w recepcji Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres rezerwacji. Prosimy o uregulowanie kosztów w chwili przybycia do Ośrodka lub bezpośrednio po zapoznaniu się z oferowaną kwaterą.
 3. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. Przed zameldowaniem ,może być pobrana kaucja zabezpieczająca.
 4. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju lub domku prosimy zgłaszać w recepcji Ośrodka. Dołożymy wszelkich starań , żeby były one niezwłocznie usunięte.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach/ domkach przedmioty oraz zagubione mienie własne. Przedmioty znalezione będą przechowywane w obiekcie przez 7 dni . Po czym zostaną przekazane na cele społeczne. Odesłanie pozostawionych przedmiotów na koszt i z inicjatywy gościa.
 1. Osoby obce i niezakwaterowane, odwiedzające gości Ośrodka mogą przebywać na jego terenie w godzinach 8.00-22.00.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu bez prawa do odszkodowania.
 3. Konieczność wezwania ochrony obiektu skutkuje dodatkową opłatą 500 zł , obciążającą wynajmującego.
 4. Goście opuszczający pokój/ domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.
 5. Ilość osób w pokojach/ domkach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt.
 6. Parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • używania dodatkowych urządzeń elektrycznych poza zainstalowanymi przez właściciela,
 • używania urządzeń grzewczych,
 • rozpalania ognisk i grilla poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • rozpalania grilla i używania otwartego ognia na tarasach domków/pokoi.

18. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka.

19. Gaśnice znajdują się w recepcji , na korytarzach i w wyznaczonych domkach.

20. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

21. Zabrania się zmieniania lub przemieszczania wyposażenia pokoi/domków.

22. Kąpielisko nie jest strzeżone. Dzieci mogą kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

23. W przypadku odwołania rezerwacji z przyczyn obiektu zadatek zostanie zwrócony na rzecz osoby rezerwującej.

24. W sytuacjach losowych tj. niedobór prądu, wody lub usterka sieci komórkowej obiekt dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego ich usunięcia. Adler Medical SPA nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostawie mediów niezależnie od obiektu.

Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu w skrajnych przypadkach może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy pobytowej oraz roszczeniem odszkodowawczym w przypadku stwierdzenia szkód na mieniu.

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego pobytu!

Zespół Adler Medical SPA